Asbest van het dak

Vanaf 2024 zijn asbestdaken verboden. Om asbestdaken te saneren is er dit jaar een rijksstimuleringsregeling van kracht. Subsidie kan worden aangevraagd bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Ook de gemeente Veere wil met een eigen regeling een duit in het zakje doen. Omdat voor het verwijderen van asbest een ‘sloopmelding asbest inventarisatierapport’ nodig is, levert de gemeente een bijdrage in de kosten om dat te laten maken. Meer informatie vindt u op de webpagina Asbest van het dak 2016 van de gemeente.

Particulieren mogen zelf voor maximaal 35 m² asbest verwijderen. Dan geldt echter de rijksregeling niet. De gemeenteregeling geldt bij particulieren alleen als de asbestsanering door een erkend saneringsbedrijf gebeurt. In dat geval moet ook daarvoor een sloopmelding (met inventarisatierapport) gedaan worden.

Voor meer informatie over de gemeentelijke subsidieregeling en het doen van een sloopmelding kunt u contact opnemen met Karin Rewijk van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, telefoonnummer (0118) 555 228 of emailadres k.rewijk@veere.nl.