Bodemkwaliteit

Als u een stuk grond koopt of gaat (ver)bouwen kunt u te maken krijgen met vervuilde grond. Het landelijke bodemloket geeft een eerste indicatie van mogelijke verontreinigingen. Wanneer de bodem niet verontreinigd is, kan de gemeente een omgevingsvergunning verlenen.

Als uw grond vervuild is dan moet u dit melden bij de gemeente of provincie. Vervuilde grond moet u laten saneren. Dit mag alleen door erkende bedrijven. Via Rijkswaterstaat kunt u zoeken naar erkende instellingen.

Ten aanzien van het bodembeleid voor Veere kunt u meer informatie vinden op de website 't Zeeuws Bodemvenster van de provincie Zeeland. U kunt ook contact opnemen met Mark Minderhoud van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, telefoonnummer (0118) 555 442 of emailadres bodem@veere.nl.

Olietanks in particuliere grond
Een olietank of brandstoftank in de grond kan roesten of lekken. De grond kan hierdoor vervuild raken. Ligt er een olietank of brandstoftank onder de grond in uw tuin? Dan moet u dit melden bij de gemeente. Bent u niet de eigenaar van de grond maar de huurder? Dan moet u dit doorgeven aan de verhuurder. Gebruikt u de tank niet meer? Dan moet u de tank laten weghalen door een Kiwa-erkend bedrijf

De verwijderingsplicht geldt niet voor tanks die vóór 1 januari 1999 zijn gesaneerd (schoongemaakt) door een Kiwa-erkend bedrijf. De verwijderingsplicht geldt ook niet voor tanks die vóór 1 maart 1993 zijn gesaneerd. De gemeente kan u als eigenaar toch verplichten aanvullende maatregelen te nemen.