Downloads

Onderstaande beleidsdocumenten kunt u downloaden. De documenten (.pdf) kunnen gelezen worden met bijvoorbeeld: Adobe Reader

 

Nota Ruimtelijke Kwaliteit 2016 (3.3 Mb)
Reclamenota 2016 (0.2 Mb) 

Landschapsvisie 2009 (14.8 Mb) 
Selectie projecten 2009 (3.4 Mb)
Leidraad Landschappelijke Inpassing 2012 (1.5 Mb)
Folder handreiking landschappelijke inpassing 2012 (1.5 Mb)

> Structuurvisie Cultuurhistorie 2015 (11.3 Mb)
> Beleidswaardenkaart Cultuurhistorie 2015 (9.9 Mb)

Nota Archeologische monumentenzorg Walcheren 2016-2022 (0.7 Mb)
Archeologische verwachtingskaart 2016 (6.5 Mb)
Archeologische beleidsadvieskaart 2016 (6.6 Mb) 

 

Voor nadere informatie of specifieke vragen kunt u terecht op de gemeentelijke website www.veere.nl of contact opnemen met de gemeente.