Proclaimer

Deze Omgevingsviewer is onderdeel van de digitale informatievoorziening van Veere. Er wordt uiterste zorg besteed aan de informatie op deze website. Hierbij staat voorop dat de informatie correct, actueel en voor de gebruiker relevant moet zijn. 

Juistheid
De digitale beschikbaarheid van het getoonde beleid via deze website is geen vervanging voor de officiële bekendmaking van de vastgestelde gedrukte of digitale versie. Bekendmaking moet van de Gemeentewet gebeuren door middel van publicatie. Voor de inwerkingtreding is de bekendmaking in de publicatie dus altijd leidend. Mochten er tegenstrijdigheden blijken tussen het vastgestelde beleid of plan en de informatie die op deze site wordt aangeboden, dan is het vastgestelde bepalend. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie van deze site.


Actualiteit
De gemeente streeft ernaar in het geval een wijziging zeer snel na publicatie te verwerken in deze website. Voor de inhoud is de laatste datum van wijziging aangegeven. Het kan het echter voorkomen dat door de kwaliteitscontrole die plaatsvindt op de invoer, een wijziging later in de juiste vorm deze website wordt opgenomen dan dat deze in werking treedt. Voor de meest volledige en actuele informatie kunt u terecht bij de gemeente. 
 
Gebruik
Alle informatie inclusief beeldmateriaal behoort auteursrechtelijk toe aan de gemeente. U kunt de informatie voor persoonlijk (niet commercieel) gebruik overnemen. Wij vragen u het materiaal niet te veranderen en bij verspreiding de bron te vermelden. Voor commercieel gebruik van materaal van deze website vragen wij u contact met ons op te nemen.

E-mail
Nadat u een e-mail heeft gestuurd naar het algemene e-mail adres: gemeente@veere.nl komt uw e-mail op onze postkamer terecht. Deze zal uw e-mail verder doorsturen naar de behandelend ambtenaar. De termijn van de afhandeling is afhankelijk van de complexiteit van uw gestelde vraag of opmerking.

Feedback
Toegankelijkheid en gebruiksvriendelijkheid zijn hierbij van belang. Daarom staan wij ook open voor opmerkingen of ideeën van uw kant. Heeft u suggesties voor verbeteringen, opmerkingen of komt u fouten of verouderde informatie tegen, dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs. U kunt zelf kiezen op welke wijze u ons dit wilt laten weten. Via het digitale feedbackformulier of via contact met de gemeente. Alle benodigde gegevens staan op de pagina Contact